跳到主要內容區塊 定位點

Du lịch Y tế Đài Bắc

定位點

Quyền riêng tư và chính sách an toàn thông tin

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư

Để bạn có thể yên tâm sử dụng các dịch vụ và thông tin của Website Du lịch sức khỏe của Thành phố Đài Bắc, tại đây chúng tôi xin trình bày rõ về Chính sách quyền riêng tư của Website này. Để đảm bảo quyền lợi của bạn, mong bạn hãy đọc kỹ các nội dung dưới đây:

 • Phạm vi áp dụng chính sách bảo vệ quyền riêng tư
  Nội dung Chính sách bảo vệ quyền riêng tư bao gồm cách thức xử lý các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được khi bạn sử dụng dịch vụ của Website này.
  Chính sách bảo vệ quyền riêng tư không áp dụng cho các trang web liên kết của Website này, và cũng không áp dụng cho các cá nhân không tham gia quản lý hoặc được Website này ủy thác.
 • Cách thức thu thập và xử dụng dữ liệu
  Để Website có thể cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho bạn, chúng tôi có thể sẽ yêu cầu bạn cung cấp các dữ liệu cá nhân liên quan với phạm vi như sau:
  Trong quá trình bạn sử dụng các chức năng như e-mail phục vụ, câu hỏi điều tra, chúng tôi sẽ lưu giữ họ tên, e-mail, phương thức liên hệ và thời gian sử dụng của bạn.
  Khi bạn truy cập vào Website, máy chủ sẽ tự động ghi lại các dữ kiện liên quan, bao gồm vị trí IP, thời gian sử dụng, trình duyệt sử dụng, lịch sử truy cập và lựa chọn dữ liệu, v.v…, để làm căn cứ tham khảo nhằm tăng cường chất lượng phục vụ của Website. Các dữ liệu thu thập được chỉ để sử dụng nội bộ, tuyệt đối không công bố công khai.
  Để cung cấp dịch vụ chính xác, chúng tôi sẽ tiến hành thống kê và phân tích nội dung câu hỏi điều tra ý kiến, kết quả phân tích sẽ được thể hiện dưới hình thức số liệu hoặc văn bản để cung cấp cho nghiên cứu nội bộ, đồng thời chúng tôi có thể công bố công khai nếu cần thiết, nhưng không tiết lộ thông tin cá nhân.
  Website này tuyệt đối không tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba, hoặc sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích thu thập dữ liệu nêu trên, trừ khi được chính bạn đồng ý hoặc pháp luật có quy định khác.
 • Bảo vệ dữ liệu
  Máy chủ của chúng tôi đều có cài đặt tường lửa (firewall), hệ thống diệt virus và các trang bị an toàn thông tin cùng các biện pháp an ninh cần thiết, nhằm bảo vệ Website và dữ liệu cá nhân của bạn.
  Chúng tôi áp dụng biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ người được ủy quyền mới có thể tiếp cận với dữ liệu cá nhân của bạn, các nhân viên xử lý dữ liệu đều phải ký kết hợp đồng bảo mật, nếu vi phạm sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật.
  Nếu do yêu cầu nghiệp vụ mà Cục chúng tôi phải ủy thác cho các đơn vị liên quan cung cấp dịch vụ, thì chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các đơn vị đó tuân thủ nghiêm chỉnh nghĩa vụ bảo mật, đồng thời áp dụng quy trình kiểm tra cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ đó.
 • Các liên kết ngoài của Website
  Bạn có thể nhấp chọn các đường links liên kết mà Website này cung cấp để truy cập vào các trang web khác. Nhưng Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của Website này không áp dụng cho các trang web đó, bạn cần tham khảo chính sách quyền riêng tư của các trang web được liên kết.
 • Sử dụng Cookie
  Để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn, chúng tôi thiết lập vào sử dụng Cookie của chúng tôi tại máy vi tính của bạn, nếu bạn không đồng ý cho ghi Cookie thì bạn có thể cài đặt cấp độ riêng tư cao tại chức năng trình duyệt của bạn, nhưng nếu bạn từ chối ghi Cookie, có thể sẽ dẫn đến việc một số chức năng của Uwebsite không thể hoạt động bình thường.
 • Số lần nhập cảnh:
  Để phù hợp với nhu cầu thực tế, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư của Website này bất cứ khi nào, các thay đổi sẽ được thông báo trên Website.
Top